5elementenKinesiologie
Het woord kinesiologie vindt zijn oorsprong het Grieks en betekent "leer van de beweging". Kinesiologie is een methode met diverse toepassingsmogelijkheden en -gebieden, die gebruikt wordt bij zowel lichamelijke als psychische klachten.  

Energie blokkades
Bij de gezonde mens zijn er geen belemmeringen in de energiestromen in het lichaam, waardoor het lichaam optimaal kan functioneren. Door verstoringen in het energiesysteem zullen een of meerdere lichaamsfuncties uit balans raken. Door deze verstoringen raakt ook de samenwerking tussen spieren verstoord, en die verstoringen zijn door spiertesten meetbaar.

Ontstaan
Verstoringen kunnen onder andere ontstaan door stress, emotionele spanningen, milieufactoren, voeding, medicijnen enzovoort.

Werkwijze
Kinesiologie, of beter gezegd toegepaste kinesiologie, is nu een methode om door middel van spiertesten blokkades in de energiehuishouding van de mens op te sporen. Als deze blokkades in kaart zijn gebracht wordt vervolgens weer door middel van spiertesten uitgezocht met welke correctietechnieken deze blokkades kunnen worden opgeheven en in welke volgorde.
Aldus wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd.
Een belangrijk toepassingsgebied van de kinesiologie is de behandeling van overgevoeligheden en allergieën.

Correctietechnieken
Er bestaan verschillende correctietechnieken, hieronder enkele:

  • Acupressuur
  • Espavo Remedies
  • Quantum Touch
  • DNA reprogrammering
  • Matrix Energetics
  • Emotie Code
  • Stress release
  • Voedingssupplementen
  • Mineralen
  • Opheffen van geopathische (stralings-) belasting

Touch for Health
Een erg bekende - van de kinesiologie afgeleide methode - die spier- en energieversterkend werkt, staat bekend onder de naam Touch for Health.