Matrix Energetics

Wat is Matrix Energetics?

Matrix Energetics is niet eenvoudig te omschrijven, er worden concepten en begrippen gebruikt die lang niet voor iedereen zo toegankelijk zijn en die op een aantal lezers wellicht als bizar zullen overkomen. Dus als je van het onderstaand verhaal geen chocola kunt maken dan ben je beslist niet de enige!
Wat hieronder wordt beschreven is echter wel volkomen conform de laatste ontdekkingen van de moderne quantumfysica, die de huidige (Newtoniaanse) wetenschap op haar grondvesten doen schudden.
Het belangrijkste voor ons is echter dat Matrix Energetics werkt, en goed ook!

Matrix Energetics is ontwikkeld door Richard Bartlett. Het is een eenvoudige, doch revolutionaire methode om transformatie, verandering en heling te laten plaatsvinden. In Matrix Energetics worden op quantumniveau oude (ongewenste) energiepatronen, die vastgelegd zijn in informatievelden, door een lichte aanraking verwijderd en wordt de toegang tot nieuwe energiepatronen mogelijk gemaakt. Oude patronen kunnen lichamelijke kwalen of verwondingen zijn, of emotionele, zoals trauma's, verdriet en schuldgevoelens. Vaak zijn veranderingen nog diepgaander, sommige cliënten vinden zelfs dat hun leven op slag ten goede is veranderd. Dit is een van de kenmerken van Matrix Energetics, veranderingen vinden vaak onmiddellijk plaats.

Hoe werkt Matrix Energetics?

Moderne quantumfysici nemen aan dat de gehele materiële werkelijkheid is opgebouwd uit trillingen en golfpatronen, zoals licht en informatie. Voorts is het zo, dat alle mogelijkheden van verleden, heden en toekomst op dit moment beschikbaar zijn als mogelijke werkelijkheden. In Matrix Energetics wordt alles en iedereen gezien als bestaande uit licht en informatie. Licht en informatie zijn neutraal in plaats van goed of slecht. In Matrix Energetics is het dus niet nodig om iets of iemand 'beter' te maken. Een ziekte of aandoening is slechts een werkelijkheid, die kan vervangen worden door een andere werkelijkheid, waarin je niet ziek bent/geen aandoening hebt.
De behandelaar hoeft dus slechts het informatieveld van de huidige realiteit (aandoening of ongewenste situatie) te laten desintegreren en nieuwe informatievelden te openen met mogelijkheden tot transformatie en/of heling.
Er is dus sprake van een realiteitsverandering.
Veelal is hierbij de zgn. time-travel techniek van nut, waarbij je teruggaat naar de situatie vóór het optreden van de ziekte of aandoening om daar een nieuwe werkelijkheid te kiezen.
Een ander krachtig instrument in de Matrix Energetics is de toepassing tijdens de behandeling van helende frekwenties, 21 stuks, voor specifieke situaties en doeleinden. De bepaling welke frekwenties ingezet kunnen worden geschiedt aan de hand van een spiertest.

Om Matrix Energetics te kunnen toepassen is een paradigmaverandering (verandering van het kijken naar en ervaren van de werkelijkheid) een vereiste.
Matrix Energetics is veeleer een bewustzijnsstaat dan een techniek, hoewel het onder de energietechnieken wordt gerangschikt.
Zoals het bij de meeste energietechnieken het geval is, is ervaring de beste manier om te begrijpen hoe Matrix Energetics werkt.

Toepassing in de praktijk

Matrix Energetics wordt in mijn praktijk over het algemeen ingezet als een onderdeel van een behandeling, samen met andere technieken, bij bijvoorbeeld een kinesiologiebehandeling, allergiebehandeling, Quantum Touch behandeling of een Emotie Code behandeling. Matrix Energetics kan echter heel goed als zelfstandige therapievorm worden toegepast, en dat doe ik de laatste tijd ook steeds vaker.
Ik heb met Matrix Energetics tot dusver prima resultaten bereikt, en mijn cliënten zijn ook enthousiast. Daarom pas ik Matrix Energetics steeds meer toe tijdens behandelingen.

Resultaten

De resultaten van Matrix Energetics kunnen zich manifesteren op zowel lichamelijk als op emotioneel/mentaal vlak. Hoewel je misschien hulp zoekt voor een probleem op slechts één vlak, bijvoorbeeld fysiek, zal Matrix Energetics de nodige veranderingen op alle vlakken teweegbrengen. Mogelijke effecten zijn onder andere:

Lichamelijk

 • Toename van vitaliteit, verbetering van lichaamsfuncties en prestaties
 • Snellere genezing van verwondingen, botbreuken en operatiewonden
 • Vermindering of eliminatie van pijn
 • Genezing van of verbetering bij (chronische) ziekten en aandoeningen
 • Ontgiftiging van het lichaam
 • Algehele verjonging


Emotioneel en mentaal

 • Vermindering van stress en angst
 • Bevordering van kalmte, harmonie en welzijn
 • Verdrijft verwardheid, laat je helder denken
 • Oplossing van verdriet en schuldgevoelens
 • Versterkte mentale alertheid en creativiteit
 • Verbetering van concentratievermogen en geheugen

 

"De werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een hardnekkige."  ~Albert Einstein