multipele-chemische-overgevoeligheidWat is meervoudige chemische overgevoeligheid?
Meervoudige chemische overgevoeligheid ofwel Multiple Chemical Sensitivity (MCS) is een buitengewoon ernstige overgevoeligheid voor vele verschillende soorten schadelijke stoffen zoals oplosmiddelen, benzine, schoonmaakmiddelen, vluchtige organische stoffen, weekmakers, verf, parfums, shampoo, wasmiddelen, lijm, rook, luchtverfrissers enzovoort.
In principe kunnen alle geuren voor problemen zorgen, zelfs geuren die als positief worden ervaren, zoals de geur van bloemen.
Vaak wordt er ook een overgevoeligheid vastgesteld voor pollen, huisstofmijten en de haren en huidschilfers van huisdieren, zoals katten en honden. MCS is een milieuziekte, en komt voornamelijk voor in geïndustrialiseerde landen.
Meervoudige chemische overgevoeligheid is een zeer ingewikkelde aandoening waarbij het immuunsysteem, de lever, het hormoon- en het zenuwstelsel een rol spelen.
Vaak hebben mensen allerlei lichamelijke klachten zonder dat zij daarbij een verband leggen met chemische stoffen in hun omgeving. Klachten zullen veelal in de loop van tijd verergeren tot het punt dat men geen normaal leven meer kan leiden.
Daarbij komt nog dat mensen met een meervoudige chemische overgevoeligheid op den duur ook allergieën en voedselintoleranties zullen gaan ontwikkelen, wat de zaak alleen maar erger maakt.

Onbegrepen oorzaak
Meervoudige chemische overgevoeligheid wordt, in tegenstelling tot de echte allergieën - waarvan de onderliggende mechanismen van het probleem relatief goed begrepen en algemeen aanvaard worden - over het algemeen beschouwd als "idiopathisch".
Dat betekent dat de oorzaak van deze aandoening onbekend is, en de processen die plaatsvinden nog niet (geheel) begrepen worden.
In het bloed worden geen stoffen gevonden, zoals IgE (immunoglobuline E), dat duidt op een allergische aandoening, of IgG, (immunoglobuline G), wat in het bloed wordt gevonden bij een voedselintolerantie. Overigens worden deze stoffen dus wél gevonden als er een bijkomende (voedsel)allergie of -intolerantie bestaat.
Het probleem wordt verder gecompliceerd doordat bij MCS de ziektesymptomen nogal uiteen kunnen lopen, los van de vraag of we met één of meerdere aandoeningen te maken hebben. Dit maakt dat een conventionele medische behandeling ongeschikt is voor bijna alle patiënten met een meervoudige chemische overgevoeligheid. Mensen die aan MCS lijden wordt dus geadviseerd schadelijke en toxische stoffen zoveel mogelijk te mijden.
De idiopathische of "onbegrepen" aard van meervoudige chemische overgevoeligheid betekent dat artsen veelal zeer sceptisch zijn over deze aandoening en vaak vinden dat het 'tussen de oren' zit Hoewel de klachten als dusdanig wel erkend zijn, geldt dat niet voor het ziektebeeld.

Allergiebehandeling
In tegenstelling tot allergieën wordt MCS dus niet gekarakteriseerd door de aanwezigheid van IgE (of IgG bij voedselintoleranties), maar bestaat er een ontsteking op cellulair niveau en is de detoxificatie in de lever verstoord, wat kan leiden tot een ophoping van giftige stoffen. Deze giftige stoffen zijn er de oorzaak van dat de verschijnselen van MCS vooral neurologische van aard zijn.
Veel mensen hebben óf allergieën óf alleen MCS. Een aantal mensen lijdt aan zowel allergieën als aan meervoudige chemische overgevoeligheid. Wanneer allergieën en MCS samen optreden, dan is het moeilijk het een van het ander te onderscheiden, omdat elk de ander kan verergeren. Daarom zullen mensen met zowel allergieën als MCS ondervinden dat de behandeling van de allergieën hun algehele conditie zal verbeteren.
Voor de behandeling van allergieën en (voedsel-)intoleranties gebruik ik in mijn praktijk de Espavo allergiebehandeling. Deze techniek heb ik verder doorontwikkeld, waardoor deze sneller en effectiever is geworden.

Criteria
Hoe kun je voor jezelf bepalen of je lijdt aan meervoudige chemische overgevoeligheid of iets anders, bijvoorbeeld een allergie of intolerantie?
Je hebt ernstige klachten die vaak lijken op allergische klachten, en dit bij een extreem lage concentratie van een irriterende of toxische stof. Andere aanwezige - niet overgevoelige - personen kunnen op dat moment meestal niets, of niet iets speciaals ontdekken.

De volgende criteria gelden voor meervoudige chemische overgevoeligheid.

 • Het is een chronische aandoening
 • Symptomen zijn reproduceerbaar bij herhaalde blootstelling aan dezelfde stoffen
 • Symptomen treden op bij blootstelling aan lage concentraties van een
  chemische stof
 • Symptomen treden op bij blootstelling aan niet-verwante chemicaliën
 • Symptomen verbeteren of verdwijnen als de uitlokkende chemicaliën verwijderd zijn
 • Meerdere orgaansystemen worden getroffen door MCS

Symptomen van meervoudige chemische overgevoeligheid
De lijst van mogelijke symptomen van meervoudige chemische overgevoeligheid is bijna eindeloos en varieert van patiënt tot patiënt.
Ook is het waard om hier te vermelden dat er geen scherpe scheidslijn is tussen de symptomen van MCS en die van chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) ofwel myalgische encefalomyelitis (ME). Deze aandoeningen zouden wel eens in elkaars verlengde kunnen liggen. De meeste mensen met een meervoudige chemische overgevoeligheid hebben ten minste enkele van de volgende klachten:

 • chronische vermoeidheid
 • lusteloosheid
 • algehele malaise
 • depressie
 • hoofdpijn en migraine
 • ademhalingsproblemen
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • geheugenproblemen
 • concentratiestoornissen
 • huiduitslag en/of jeuk
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • overgevoeligheid voor elektromagnetische velden
 • slaapproblemen
 • maagdarmklachten
 • voedselallergieën of -intoleranties
 • spier-en gewrichtspijnen, fibromyalgie

Sensibilisatie bij allergieën
Hoe kan een persoon worden beïnvloed door een dergelijke minuscule dosis van een chemische stof? Verrassend genoeg is dit een aspect van meervoudige chemische overgevoeligheid dat heel goed begrepen wordt in de conventionele geneeskunde, het heet sensibilisering. Sensibilisatie is een echte allergische reactie op een chemische stof en wordt veroorzaakt door de activiteit binnen het lichaam van mestcellen en IgE-antilichamen.
Eenmaal gesensibiliseerd aan een bepaalde stof zal een latere blootstelling aan een kleine hoeveelheid van dezelfde stof, ook in miniscule hoeveelheden, leiden tot een ernstige allergische reactie. Deze zeer lage concentraties van een chemische stof zal geen invloed hebben op de gemiddelde persoon, en voor hem/haar geheel onschadelijk zijn.

Het mechanisme bij meervoudige chemische overgevoeligheid
Intussen is het voornaamste aspect van meervoudige chemische overgevoeligheid, dat niet wordt begrepen en dat met grote scepsis wordt bekeken, het feit dat de de lijder aan MCS op een allergische wijze reageert op een heel scala aan vaak niet-verwante chemische stoffen, zoals oplosmiddelen, parfums, verzorgingsproducten, lijm, verf, geuren, rook, huisstofmijten, pollen, en ga zo maar door.
In de conventionele wetenschap is bij de huidige stand van kennis dit effect "onmogelijk" omdat een allergie een verworven antwoord is veroorzaakt door een reactie van het immuunsysteem op een specifieke uitlokkende stof, die al minstens een keer eerder is opgetreden.
Een veelzijdige reactie op vele ongerelateerde chemische stoffen is onverklaarbaar en vooralsnog onbestaanbaar voor de conventionele geneeskunde.

Mogelijke verklaringen
Maar veel MCS-lijders rapporteren dezelfde effecten en dezelfde symptomatiek na blootstelling aan verschillende stoffen, kortom, ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Gezien de omvang van de patiëntenpopulatie en de rapportage door patiënten van dezelfde of sterk vergelijkbare problemen wijst in de richting van een onderliggende medische syndroom, een syndroom dat voor het gemak is geëtiketteerd als meervoudige chemische overgevoeligheid.
Er bestaan echter enkele, nog niet bewezen, maar naar het zich laat aanzien solide theorieën om deze overgevoeligheid te verklaren, waaronder:

• Tekort aan leverenzymen
De eliminatie van allerlei natuurlijke gifstoffen wordt uitgevoerd door leverenzymen. Dezelfde enzymen worden ook gebruikt om een breed scala aan synthetische chemische stoffen te verwijderen. Als er een enzymtekort ontstaat door leverbeschadiging, dan is de lever niet in staat om deze toxische stoffen efficiënt te verwerken, hetgeen zou kunnen bijdragen aan het ontstaan van meervoudige chemische overgevoeligheid.
Veel enzymtekorten hebben een genetische basis en dat maakt het aannemelijk dat meervoudige chemische overgevoeligheid andere leden van dezelfde familie kan treffen. Er bestaan sterke aanwijzingen dat deze visie wel eens zou kunnen kloppen.

• Verzwakking van het immuunsysteem
Sommige onderzoekers zijn van mening dat meervoudige chemische overgevoeligheid te wijten is aan een verzwakt of slecht functionerend immuunsysteem, dat een overgevoeligheid voor allerlei stoffen veroorzaakt in plaats van één specifieke reactie op een schadelijke stof. Een sterke aanwijzing hiervoor wordt gevonden in het leaky gut syndroom.
Een aantal soorten giftige chemische stoffen zijn op hun eentje verantwoordelijk gebleken voor het ontstaan van een meervoudige chemische overgevoeligheid bij mensen. Bovendien staan deze stoffen bekend om hun verwoestende werking op lever en het immuunsysteem. Deze stoffen omvatten onder meer organochlorines, formaldehyde, pesticiden, herbiciden, organofosfaten en andere.
Een ander belangrijk kenmerk van meervoudige chemische overgevoeligheid, dat de diagnose en behandeling van deze aandoeningnog verder compliceert, is het vermogen van MCS om andere problemen van de patiënt te verergeren. Dit betreft dan aandoeningen zoals allergieën, astma, depressiviteit, voedselintoleranties enzovoort. Deze verergering wordt gemeld door ongeveer de helft van alle MCS-patiënten.

• Psychologische factoren
Aangenomen wordt dat bij meervoudige chemische overgevoeligheid psychische mechanismen als conditionering en generalisatie, en zeker ook emotionele stress, een rol kunnen spelen. Mijn ervaring tot nu toe is dat dit zeker het geval is, vandaar dat een combinatie van allergiebehandeling en emotionele stressrelease de succeskans sterk vergroot.