pind's kkunnen de oorzaak zijn van een ernstige allergiePinda-allergie
Pinda-allergie is een ernstige voedselallergie, waar in Nederland jaarlijks een enkeling aan bezwijkt. Pinda's kunnen een ernstige overgevoeligheidsreactie teweegbrengen. De ernst van de reactie is afhankelijk van de mate van overgevoeligheid voor pinda's en de hoeveelheid die gebruikt is. De oorzaak van een pinda-allergie is onbekend.

Voorkomen
Een studie heeft aangetoond dat pinda-allergie de laatste jaren vaker voorkomt, met name bij kinderen. Waarom dat is, is niet duidelijk. Een pinda-allergie komt naar verhouding even vaak voor bij kinderen als bij volwassenen, ongeveer 1% van de bevolking heeft er last van. Hoewel er vanuit wordt gegaan dat als je een pinda-allergie hebt, je er niet meer vanaf komt, tonen recente studies aan dat 25 procent van de kinderen met een pinda-allergie deze op latere leeftijd toch kwijtraken. Broertjes of zusjes van een kind met een pinda-allergie hebben vaak een verhoogd risico op deze aandoening.

Symptomen van een pinda-allergie
De verschijnselen van een pinda-allergie zijn gerelateerd aan de actie van immunoglobuline E (IgE) en andere substanties, die zorgen voor de vrijmaking van histamine en andere stoffen uit de mestcellen. Naast andere effecten zorgt histamine voor verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie) en vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
Veel voorkomende verschijnselen

  • braken
  • diarree
  • urticaria (galbulten)
  • angioedeem (opzwelling van gezicht, lippen, keel en huid)
  • uitbraak van atopisch eczeem
  • astmatische verschijnselen
  • anafylactische shock

Kruisreacties
Pinda's kunnen kruisreactiviteit vertonen met onder meer peulvruchten, noten en soja.

Voorzorgen
Noten of notenproducten, alsook sojaproducten, worden vaak in dezelfde fabriek verwerkt als pinda's en kunnen daarom sporen van pinda's bevatten. Meestal staat dit in Nederland ook op het etiket aangegeven.
Producten zoals patates frites, oliebollen, loempia's, lekkerbekjes enzovoort worden zeer vaak gebakken in arachide-olie. Dit is olie, afkomstig van pinda's, die nog sporen pinda-eiwit kan bevatten, wat een allergische reactie kan uitlokken.

Behandeling
Zoals bijna alle allergieën en intoleranties kan een pinda-allergie in mijn praktijk goed behandeld worden door middel van de Espavo allergiebehandeling, waarbij de pinda-allergie op een veilige en comfortabele wijze definitief wordt opgelost.