→ Algemeen
  • Zijn er bijwerkingen en/of nawerkingen van de behandeling?
   Ik zie dat mensen heel verschillend reageren op de behandeling. Na de behandeling kun je je moe voelen, veel slaap hebben, soms steken oude klachten nog even de kop op, of voel je je emotioneel wat labiel. Anderen hebben daarentegen nergens last van, dus het is moeilijk op voorhand er iets over te zeggen. In ieder geval zijn ze voorbijgaand van aard en horen bij het genezingsproces. Veel drinken (water, thee) helpt om je weer snel goed te voelen. Zorg er ook voor dat je de eerste uren na de behandeling geen inspannend werk doet.

  • Ik ben al onder behandeling bij mijn huisarts/specialist/fysiotherapeut. Is dat geen bezwaar om bij jou in behandeling te komen?
   Je kunt gerust bij mij in behandeling komen als je reeds elders onder behandeling bent. Omdat mijn behandelingen tot doel hebben jouw eigen zelfgenezend vermogen te stimuleren, zullen ze in dat opzicht alleen maar andere behandelingen ondersteunen in plaats van blokkeren. Als je medicijnen gebruikt is dat over het algemeen ook geen probleem.

  • Ik heb elders al diverse behandelingen gehad, maar tot nu toe zonder veel resultaat.
   Als je klachten niet verdwijnen, of na verloop van tijd gewoon weer terug komen, dan kan het soms zijn dat je lijdt aan geopathische stress. Zolang hieraan niets wordt gedaan zullen je klachten ook niet verdwijnen. Naar schatting 30% van de chronische klachten worden (mede) veroorzaakt door een geopathische belasting.
   Vaak zijn er ook een of meerdere emotionele componenten die ten grondslag liggen aan een bepaalde aandoening, deze kunnen prima worden behandeld met de Emotie Code.

  • Kan ik mijn behandeling vergoed krijgen via de ziektenkostenverzekeraar?
   Vanaf 26 augustus 2014 worden mijn behandelingen niet meer vergoed via de ziekenkostenverzekeraars.

  • Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken?
   Je hebt géén verwijzing nodig van je huisarts of specialist.

    → Allergieën

  • Kan een allergie terugkeren nadat deze behandeld is?
   In principe blijft een allergie nadat deze behandeld is voorgoed weg, maar er zijn uitzonderingen op deze regel:
   als een allergie door meer stoffen wordt uitgelokt dan waarvoor je behandeld bent.
   soms zien we dat stoffen, die op zichzelf geen allergische reactie uitlokken, dat in combinatie met elkaar wel doen.
   een allergie kan weer optreden bij het doormaken van heftige emoties.
   bij hooikoorts zien we soms dat klachten in verloop van tijd na de behandeling toch soms weer, over het algemeen in milde vorm, terugkeren. Veranderingen in het klimaat en de natuur zijn hier zeer waarschijnlijk debet aan. Een korte nabehandeling is meestal voldoende om de klachten weer te verhelpen.

  • Hoeveel behandelingen zijn er nodig om mij van een allergie af te helpen?
   Het aantal behandelingen staat niet van te voren vast, het hangt af van wat we tegenkomen tijdens de inventarisatie, en de wijze waarop allergieën reageren op de behandeling. Doordat ik nieuwe technieken toepas gaat het bij mijn weten veel sneller dan bij de conventionele N.A.E.T. allergiebehandeling.

  • Ik ben voor een allergie behandeld, maar mijn bloedwaarden blijven verhoogd!
   Dat klopt, na een allergiebehandeling kunnen, ondanks dat je niet meer allergisch bent, de bloedwaarden nog tot twee jaar toe verhoogd blijven. Deze bloedwaarden zijn in jouw geval dus niet maatgevend voor je (opgeloste) allergie.