behandeling

Allergiebehandeling in de praktijk
Op deze bladzijde vertel ik in het kort iets over de gang van zaken tijdens een allergiebehandeling in mijn praktijk.

Nieuwe technieken
Door het gebruik van nieuwe technieken wordt het proces fors versneld.
Daardoor kan ik per behandeling een aantal allergieën en/of intoleranties tegelijkertijd oplossen, hetgeen voor jou meer comfort, een grote tijdswinst, minder reizen en minder behandelkosten oplevert.

Voortesten
Aan het begin van iedere behandeling worden de zgn. voortesten gedaan. Dit is een reeks testjes bedoeld om uit te vinden of het lichaam reageert zoals het zou moeten reageren. Zo nodig vindt er correctie plaats, Door deze werkwijze wordt de effectiviteit en betrouwbaarheid van de eigenlijke behandeling sterk vergroot.

Opsporing van de allergie of intolerantie veroorzakende stof(fen)
Door middel van kinesiologische spiertesten worden een aantal glazen buisjes onderzocht op het aanwezig zijn van een voor jou allergene stof (of emotie). Elk buisje bevat de energie van een bepaalde stof. Als je in contact komt met een voor jou allergene stof, dan zal er in je energiesysteem (meridianen) een stagnatie optreden. Die uit zich in de vorm van allergische of overgevoeligheidsklachten. De stagnatie is waarneembaar doordat de testspier dan "zwak" test. Als er een voor jou allergene stof is gevonden dan wordt eerst wordt gevraagd of deze stof nu behandeld mag worden, of dat dat op een later tijdstip gaat gebeuren (bepaling van de prioriteit). Daarna wordt gekeken of je de stof (in een glazen potje) mag vasthouden, wat nodig is om de allergie te kunnen behandelen. Als dat niet mag, wordt een procedure gevolgd om dat wel mogelijk te maken. Vaak worden er nog andere energiebuisjes toegevoegd om de allergie te balanceren.

Oplossing van de allergie of intolerantie
Tijdens de correctie houdt je een glazen potje vast met daarin een of meer glazen buisjes, waaronder het buisje met de allergene stof. Je wordt gevraagd op een bepaalde manier te ademen, terwijl er een serie drukpunten op je rug langs je wervelkolom worden gemasseerd. Door het bewerken van deze drukpunten wordt de stagnatie in het energiesysteem in je lichaam, (als gevolg van het contact met de allergene stof), opgeheven. De energie kan weer vrijelijk stromen in je lichaam, terwijl je in contact bent de allergene stof.
Deze verandering van de reactie van het lichaam op de allergene stof wordt door het bewerken van enkele drukpunten op je hoofd verankerd in je lichaam. Daarna blijf je meestal nog enkele minuten met het glazen potje in je hand zitten om je lichaam verder te laten wennen aan de stof.

Natesten
Als laatste wordt gekeken of de behandeling is aangeslagen. Met de voorheen voor jou allergene stof wordt weer een spiertest gedaan. Als de testspier nu "sterk" test betekent dat dat deze stof geen stagnatie meer veroorzaakt in het deel van het energiesysteem dat op dat moment actief is. Er zullen geen allergische of overgevoeligheidsklachten meer optreden.

Contact vermijden
In de Espavo allergiebehandeling mag je 25 uur aansluitend op de behandeling geen contact maken met de allergene stof. Dit omdat het een volle dag duurt voordat de informatie, die aan het lichaam is gegeven gedurende de behandeling, zich verspreid heeft door het gehele energiesysteem. Het betekent meestal het houden van een dieet en eventuele andere voorschriften.

Echter door toepassing van nieuwe technieken (zie boven) is het veelal mogelijk de tijd, waarin contact moet worden vermeden of een dieet gevolgd, te verkorten tot hooguit enkele uren.